Tecken & Tolk

Tecken & Tolk finns i tre regioner. Stockholm, Västra Götaland och Örebro. Vi har även ett stort kontaktnät av tolkar i övriga Sverige. Arja Harrysson är driftchef och ansvarar för den löpande driften tillsammans med samordningsenheten.

Hej

Jag heter Ulf Liljenbäck och är delägare i Tecken & Tolk tillsammans med Ika. Ika och jag träffades 2012 och började prata om att bilda ett bolag tillsammans. Till en början var jag lite tveksam, jag hade redan ett företag där jag var ensam ägare vilket ju betyder att man kan ta alla beslut själv. Men hur det än var så hade Ika en hel del bra idéer och vi gjorde slag i saken och bildade ett gemensamt bolag. Eftersom vi kompletterar varandra så väl blev det riktigt bra redan från början och vi märkte direkt att vi jobbade bra tillsammans.

En sak var vi dock helt överens om, vi ville ha tillsvidareanställda tolkar i vårt bolag. Både nyutexaminerade och erfarna tolkar i en härlig mix. De erfarna tolkarna stöttar de nya och de nya kommer in med lite nytänk vilket fungerar riktigt bra. Så när döva och hörselskadade personer bokar tolk hos oss så vet de att alla våra tolkar står stadigt och tar sig an alla tolkuppdrag med en stor trygghet i botten.

SÅ jobbar vi här på Tecken & Tolk!!


Hej och välkomna till Tecken & Tolk!

Jag heter Ika Hansdotter, är VD och även ägare till Tecken & Tolk ihop med Ulf Liljenbäck. Det är Ulf och jag som formulerat Tecken & Tolks vision “Alla har rätt till professionell tolk”. Ordet professionell kan betyda många saker och jag har valt att fokusera på att du, som tolkanvändare, ska känna en trygghet med alla våra tolkar och att tolkningen mellan både svenskan och teckenspråket håller en hög nivå. För mig ingår det i visionen att erbjuda professionell tolk.

Själv älskar jag teckenspråket så mycket att jag utbildade mig till tolk och här är jag idag. Vi kommer säkert att ses framöver så återigen, välkomna till oss!


Samarbetspartners 

Samarbetspartners

Polismyndigheten
Arbetsförmedlingen
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Stockholms Stad
Stockholms Universitet
Region Stockholm
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap