Prenumerera på teckenspråkstolkning på arbetsplatsen

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten är främst tänkt att användas digitalt för kortare möten på arbetsplatsen. Det är såklart möjligt att använda alla de timmar som ingår vid ett och samma tillfällen. Du bokar i så god tid som möjligt för att underlätta vår planering och på sikt kommer du kunna se när tillgängligheten på tolkar är god och när det inte är det. Att boka stående möten flera månader i förväg går utmärkt. Kanske har ni veckomöten på samma tid och dag varje vecka? Perfekt för både er och oss att boka upp en hel termin på en och samma gång.

PRIS OCH FÖRUTSÄTTNING

Prenumerera på digital tolkning till ett fast pris om 5 000 kr + moms per månad.

BOKNINGSRUTINER

Avrop från abonnemanget görs till Tecken & Tolks samordning via mail: samordning@teckentolk.se Boka senast dagen innan för att vara garanterad tolk. Det går utmärkt att boka med mycket kort varsel, men vi kan inte garantera att vi har tolk tillgänglig den önskade tiden.

BRA ATT VETA OM TECKEN & TOLK

Vi är det företaget i Sverige som har verksamhet med tillsvidareanställda tolkar på tre olika geografiska platser i Sverige: Stockholm, Örebro och Västra Götaland.

Vi har 23 stycken tillsvidareanställda tolkar, och en hel del både interimistiskt anställda och underleverantörer. Alla dessa tolkar samordnas från vårt kontor i Örebro. Tack vare ett egenutvecklat bokningssystem har vi minskat den administrativa tiden det tar att samordna ett uppdrag vilket leder till att vi kan lägga mer energi på att matcha rätt tolk till alla uppdrag.

Vi arbetar under visionen att “Alla har rätt till professionell tolk” och denna nya tjänst är ett led i att nå hela vägen fram. Vi utför även tolkuppdrag på plats och tolkar många utbildningar varje år. Vi har avtal med flera regioner, universitet, högskolor, kommuner och myndigheter och tolkar även till de som via sitt arbete går kurser eller annan fortbildning.

Via Arbetsförmedlingen kan arbetsgivare få stöd för tolkkostnader i samband med yrkets utövande. Kontakta avtalsansvarig Ulf Liljenbäck på 0709-69 20 00 eller ulf@teckentolk.se för information om hur man ansöker om bidraget.