KUND - login

Örebro Stockholm V. Götaland

TOLK - login

Örebro Stockholm V. Götaland

Teckenspråkstolkning
dövblindtolkning
skrivtolkning

Kvalitet | Stabilitet & Glädje | Dialog | Lika värde

Om oss

HISTORIK

Den 1 januari 2012 startade Ulrika Hansdotter eget som teckenspråks- och dövblindtolk efter tolv år på tolkcentralen i Vänersborg. Då företaget var nytt och inget avtal med tolkverksamheten fanns jobbade hon under sju månader som underleverantör till Kristinelunds Tolkservice. Ulf Liljenbäck har jobbat som teckenspråks- och dövblindtolk i det egna företaget Kristinelunds Tolkservice på heltid sedan 2002.

Samarbetet fungerade väldigt bra och inför en upphandling 2012 bildades det gemensamma bolaget Auktoriserad Tolk Sverige AB. I november 2013 köpte Auktoriserad Tolk Sverige AB Tecken & Tolk Sverige AB.

Under ett par intensiva år har vi arbetat med att få ihop två företagskulturer till en gemensam kultur och börjar nu se frukterna av arbetet.

Tecken & Tolk Sverige AB arbetar idag enligt vår vision:
Kvalitet, Stabilitet & Glädje

Samt enligt vår värdegrund:
Dialog, Lika Värde

LÖPANDE ARBETE

Det har visat sig att Ika och Ulf kompletterar varandra väl. Ika har flera års erfarenhet från verksamhetsutveckling och att driva grupper vilket gör henne till den som har mest inriktning på personalfrågor. Ulf har lång erfarenhet av att driva företag och är ansvarig för den löpande bokföringen.

Redan tidigt, och vidare nu när verksamheten rullar på, ser vi de stora fördelarna med att vara två likvärdiga ägare i vårt bolag. Vi bollar idéer och kommer till gemensamma beslut. Detta ger också en ökad förståelse för hur den andre fungerar och kan på så sätt ta egna beslut som är väl förankrade.

Idag har vi utökat vårt bollande med ledningsgruppen som består av, Arja Harrysson, platschef i Örebro, Malin Stenström platschef i Stockholm, Michaela Sandström, platschef i Västra Götalandsregionen.

Ika Hansdotter Delägare, Enhetschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ika Hansdotter

Ulf Liljenbäck Delägare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck

Örebro


Arja Harrysson

Arja Harrysson

Platschef

Charlotta Högberg

Charlotta Högberg

Samordnare

Rebecca Nord Samordnare, tsp-tolk

Rebecca Nord

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Charlotte Östergrens

Charlotte Östergrens

Teckenspråks- & dövblindtolk

Johanna Tucinska

Johanna Tucinska

Auktoriserad teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Josefin Artursson

Josefin Artursson

Teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Louise Nilsson

Louise Nilsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Malin Hummelgren

Malin Hummelgren

Teckenspråks- & dövblindtolk

Malin Larsson

Malin Larsson

Auktoriserad teckenspråks- & dövblindtolk

Nikki Själaro

Nikki Själaro

Auktoriserad teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)


Interimistiskt anställd

Helène Harman

Helène Harman

Teckenspråks- & dövblindtolk

Johanna Westerlind

Johanna Westerlind

Teckenspråks- & dövblindtolk

Lotta Brodin

Lotta Brodin

Teckenspråks- & dövblindtolk

Eva Västlund

Eva Västlund

Teckenspråks- & dövblindtolk


Underleverantör

Caroline Sjögren

Caroline Sjögren

Teckenspråks- & dövblindtolk

Jonas Mattsson

Jonas MattssonJP Tolk & Översättning

Teckenspråks- & dövblindtolk

Pia Nygårds

Pia NygårdsJP Tolk & Översättning

Teckenspråks- & dövblindtolk

Erika Strid

Erika StridStrid & Co i Leksand AB

Teckenspråks- & dövblindtolk

Tina Nielsen

Tina Nielsen

Teckenspråks- & dövblindtolk

Helena Wästborn

Helena WästbornWÄSTBORN Produktion

Teckenspråks- & dövblindtolk

Stockholm


Charlotta Högberg

Charlotta Högberg

Samordnare

Frida Hassel Borowski Teckenspråkstolk

Frida Hassel Borowski

Samordnare, Teckenspråkstolk

Johanna Busk Teckenspråks- & dövblindtolk

Johanna Busk

Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Snickars Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Snickars

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Mia Walsch

Mia Walsh

Teckenspråks- & dövblindtolk

Moa Rylander Teckenspråks- & dövblindtolk

Moa Rylander

Teckenspråks- & dövblindtolk

Sam Andersson

Sam Andersson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Sandra Gromoff Söderqvist Teckenspråks- & dövblindtolk

Sandra Gromoff Söderqvist

Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Söder Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Söder

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck Delägare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck

Auktoriserad teckenspråkstolk samt dövblindtolk


Interimistiskt anställd

Ann-Sofie Edwall

Ann-Sofie Edwall

Teckenspråks- & dövblindtolk

Barbro Hagelin Adeby

Barbro Hagelin Adeby

Dövblindtolk

Johanna Westerlind

Johanna Westerlind

Teckenspråks- & dövblindtolk

Jonathan Giertta

Jonathan Giertta

Teckenspråkstolk

Juris Strante

Juris Strante

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ingela Wahlin

Ingela Wahlin

Teckenspråks- & dövblindtolk

Pia Sterby

Pia Sterby

Teckenspråkstolk

Eva Västlund

Eva Västlund

Teckenspråks- & dövblindtolk


Underleverantör

Alexandra Juliusson

Alexandra Juliusson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Hannadi El Assir Teckenspråks- & dövblindtolk

Hannadi El Assir Brändström

Teckenspråks- & dövblindtolk

Anneli Borschos

Anneli Borschos

Teckenspråks- & dövblindtolk

Åsa Lagergren

Åsa Lagergren

Teckenspråks- & dövblindtolk

Åsa Nyquist

Åsa Nyquist

Teckenspråks- & dövblindtolk

Camilla Frisälv

Camilla Frisälv

Teckenspråks- & dövblindtolk

Camilla Magnusson

Camilla Magnusson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Dan Langelotz

Dan LangelotzaSign

Teckenspråks- & dövblindtolk

Gabriella With

Gabriella With

Teckenspråks- & dövblindtolk

Gwen Birgell

Gwen Birgell

Teckenspråks- & dövblindtolk

Helena Wahlström

Helena Wahlström

Teckenspråks- & dövblindtolk

Jenny Sandström

Jenny SandströmAvanti

Teckenspråks- & dövblindtolk

Kalle Rönnåsen

Kalle Rönnåsen

Teckenspråks- & dövblindtolk

Kicki Åkerström

Kicki Åkerström

Teckenspråks- & dövblindtolk

Kristina Reinholdsson

Kristina ReinholdssonAvanti

Teckenspråks- & dövblindtolk

Lina Castenfelt

Lina CastenfeltaSign

Teckenspråks- & dövblindtolk

Lotti Wicks

Lotti Wicks

Teckenspråks- & dövblindtolk

Madeleine Råå

Madeleine Råå

Teckenspråks- & dövblindtolk

Malin Stenström

Malin Stenström

Teckenspråks- & dövblindtolk

Maria Björkstrand

Maria Björkstrand

Teckenspråks- & dövblindtolk

Maria Haraldsson

Maria Haraldsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Rose-Marie Johansson

Rose-Marie Johansson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulrika Wahlström

Ulrika Wahlström

Teckenspråks- & dövblindtolk

Shahla Yousef

Shahla YousefAvanti

Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Blockert

Susanne BlockertAvanti

Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Lilja

Susanne Lilja

Teckenspråks- & dövblindtolk

Tanya Jernberg

Tanya JernbergaSign

Teckenspråks- & dövblindtolk

Tove Lingärde

Tove Lingärde

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulrica Käld

Ulrica Käld

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulrika Strandberg Sarén

Ulrika Strandberg Sarén

Teckenspråks- & dövblindtolk

Västra Götaland


Michaela Sandström

Michaela Sandström

Platschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Thulin Samordnare Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Thulin

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Cecilia Hesslund

Cecilia Hesslund

Teckenspråks- & dövblindtolk

Emma Larsson Teckenspråks- & dövblindtolk

Emma Larsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Hanna Pilbom Teckenspråks- & dövblindtolk

Hanna Pilbom

Teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Ika Hansdotter Delägare, Platschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ika Hansdotter

Auktoriserad teckenspråkstolk samt dövblindtolk

Ingela Jansson Vuxendövtolk

Ingela Jansson

Skriv- och TSS-tolk

Maria Krüger Teckenspråks- & dövblindtolk

Maria Krüger

Teckenspråks- & dövblindtolk

Åsa Hammarström Teckenspråks- & dövblindtolk

Åsa Hammarström

Teckenspråks- & dövblindtolk


Interimistiskt anställd

Cathrine West

Cathrine West

Teckenspråks- & dövblindtolk

Eva Västlund

Eva Västlund

Teckenspråks- & dövblindtolk

Philip Moberg

Philip Moberg

Skrivtolk

Ramona Henningsson

Ramona Henningsson

Skriv- och TSS-tolk

Veronica Krantz

Veronica Krantz

Teckenspråks- & dövblindtolk

Jeanette Rönnqvist

Jeanette Rönnqvist

Skriv- och TSS-tolk


Underleverantör

Emma Gustafmark

Emma Gustafmark

Teckenspråks- & dövblindtolk och skrivtolk

Emma Nilsson

Emma Nilsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Fredrik Glimstrand

Fredrik GlimstrandSignworks

Teckenspråks- & dövblindtolk

Jessica Målquist

Jessica Målquist

Teckenspråks- & dövblindtolk och skrivtolk

Rose-Marie Johansson

Rose-Marie Johansson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Stina Rosenblom

Stina Rosenblom

Teckenspråks- & dövblindtolk

Sussi Lilja

Sussi LiljaSukrili

Teckenspråks- & dövblindtolk