Alla har rätt till professionell tolk

Vi brinner för att erbjuda professionell tolk till döva och hörande och samtidigt ha bra anställningsmöjligheter. Då vi startade bolag, och fortfarande idag, kommer nyutexaminerade tolkar ut på en osäker arbetsmarknad och det finns ett ganska svagt nätverk att fånga upp dem. Fångas de nya tolkarna inte upp kommer det inte finnas tolkar framöver och döva och hörande blir utan tolk. Tecken & Tolk arbetar aktivt för att ta ansvar för återväxten i tolkyrket samt behålla och utveckla de tolkar som verkar i yrket genom bra anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning