Vi utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, döv-tolkning och skrivtolkning

Uppgifter som vi behöver om er som kund

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Faktureringsuppgifter
  • Kontaktuppgifter

För att tolkningen ska bli så optimal som möjligt önskar vi få in följande information om uppdraget.

  • Datum och tid (start- och sluttid)
  • Plats och eventuell möteslokal
  • Vem som behöver tolk och antal övriga deltagare
  • Vad som ska tolkas ex samtal, möte, föreläsning
  • Kontaktperson om annan än beställaren